Galleri - September 2006

Höksångare Sylvia nisoria 1K
2006-09-02
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Höksångare Sylvia nisoria 1K
2006-09-02
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Höksångare Sylvia nisoria 1K
2006-09-02
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Grå flugsnappare Muscicapa striata 1K
2006-09-03
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Nattskärra Caprimulgus europaeus1K hona/female
2006-09-09
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Nattskärra Caprimulgus europaeus1K hona/female
2006-09-09
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare Ficedula parva 1K
2006-09-13
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare Ficedula parva1K
2006-09-13
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare Ficedula parva1K
2006-09-17
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson
Mindre flugsnappare Ficedula parva 2 ex 1K
2006-09-22
Bingsmarken
Foto: Bo Petersson